Hoppa till innehåll

Safety II – en efterlängtad workshop

Inför HFN:s interna workshop 2022 var det mest efterfrågade temat från våra medlemmar Safety II. Därför var det just Safety II i teori och praktik som avhandlades vid workshoppen den 17-18 oktober då drygt 20 medlemmar från tiotalet medlemsorganisationer träffades i Linköping.

Dag 1 inledde Rogier Woltjer, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, med en mycket uppskattad presentation av historiken bakom och den teoretiska bakgrunden till Safety II. Pernilla Ulfvengren tog sedan vid med en presentation om Safety II ur ingenjörens perspektiv.

Presentationerna från workshoppen publiceras efterhand i kalendariet (klicka här för att komma dit).

Dag 2 ägnades åt Safety II i praktiken och vi fick först ta del av ATM-experten Anders Ellerstrands långa erfarenhet och därefter gav Johan Jensen, Sjöfartsverket, en presentation av hur säkerhet hanteras i lotsutbildningen.

Båda dagarna bidrog också medlemmarna med sina perspektiv och diskussionerna gick varma.

Tack alla inblandade för en inspirerande workshop!