Hoppa till innehåll

Välkommen till HFN –
Human Factors Network in Sweden

Vi samlar, skapar och sprider kunskap inom det breda området human factors genom att låta intressenter från olika verksamheter mötas och lära av varandra i regelbundna möten, workshops, kurser och konferenser.

OM HFN

Vad är och vad gör HFN?

AKTIVITETER

Välkommen till våra kurser och konferenser.

MEDLEMSKAP

Läs mer och bli medlem i HFN.

PÅ GÅNG –
KONFERENS HFN 25 ÅR

Varmt välkommen till HFN:s försenade 25-årsjubileum den 24-25 augusti på Campus Valla i Linköping! Med presentationer och diskussioner som spänner över hela nätverkets bredd finns alla möjligheter att låta sig inspireras och skapa nya erfarenheter för framtiden.

OM HFN

HFN strävar efter att vara ett öppet och aktivt nätverk som kan bidra till ökad systemsäkerhet, ökad systemeffektivitet och förbättrade operatörsmiljöer. Detta ska vi uppnå genom att samla, skapa och sprida relevant kunskap om human factors inom nätverket.

KONTAKT

Välkommen att höra av dig med frågor, tankar och idéer!

Nätverkets medlemmar