Hoppa till innehåll

Välkommen till HFN –
Human Factors Network in Sweden

Vi samlar, skapar och sprider kunskap inom det breda området human factors genom att låta intressenter från olika verksamheter mötas och lära av varandra i regelbundna möten, workshops, kurser och konferenser.

OM HFN

Vad är och vad gör HFN?

AKTIVITETER

Välkommen till våra kurser och konferenser.

MEDLEMSKAP

Läs mer och bli medlem i HFN.

HFN-kurs: Automation och mobilitet

Den 19-20 april hälsar HFN i samarbete med Trafikflyghögskolan välkommen till en kurs med temat automation och mobilitet. Såväl offentliga aktörer som forskare och utbildare kommer att bidra med presentationer och det teoretiska varvas med diskussioner och praktiska inslag. Självklart blir det också tid för nätverkande!

Porträttbild av Billy Josefsson

HFN är ett unikt forum och dess stora potential ligger i möjligheterna till utbyte på expertnivå mellan olika branscher, myndigheter och utförare.

Billy Josefsson, LFV, ordförande HFN
Porträttbild av Johan Enkvist

Genom att ta del av varandras erfarenheter från liknande och kompletterande verksamheter kan vi bredda vår kunskap och vidga perspektivet på vår egen verksamhet.

Johan Enkvist, Strålsäkerhetsmyndigheten
Porträttbild av Anders Nyberg

Nätverkandet och erfarenhetsutbytet är viktigt både för att hålla sig uppdaterad, för att lära nytt och för att föra arbetet framåt inom olika delar av området.

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

OM HFN

HFN strävar efter att vara ett öppet och aktivt nätverk som kan bidra till ökad systemsäkerhet, ökad systemeffektivitet och förbättrade operatörsmiljöer. Detta ska vi uppnå genom att samla, skapa och sprida relevant kunskap om human factors inom nätverket.

KONTAKT

Välkommen att höra av dig med frågor, tankar och idéer!

Nätverkets medlemmar