Hoppa till innehåll

Välkommen till HFN –
Human Factors Network in Sweden

Vi samlar, skapar och sprider kunskap inom det breda området human factors genom att låta intressenter från olika verksamheter mötas och lära av varandra i regelbundna möten, workshops, kurser och konferenser.

OM HFN

Vad är och vad gör HFN?

AKTIVITETER

Välkommen till våra publika kurser och konferenser.

MEDLEMSKAP

Läs mer och bli medlem i HFN.

Kommande aktivitet

HFN-seminarium: Möjligheter och hot med AI

HFN hälsar återigen välkommen till TFHS i Ljungbyhed! Den här gången bjuder vi in till ett seminarium med tema AI, självklart med särskilt fokus på human factors.

Porträttbild av Anders Nyberg

Nätverkandet och erfarenhetsutbytet är viktigt både för att hålla sig uppdaterad, för att lära nytt och för att föra arbetet framåt inom olika delar av området.

Anders Nyberg, Transportstyrelsen, vice ordförande HFN
Porträttbild av Johan Enkvist

Genom att ta del av varandras erfarenheter från liknande och kompletterande verksamheter kan vi bredda vår kunskap och vidga perspektivet på vår egen verksamhet.

Johan Enkvist, Strålsäkerhetsmyndigheten
Porträttbild av Billy Josefsson

HFN är ett unikt forum och dess stora potential ligger i möjligheterna till utbyte på expertnivå mellan olika branscher, myndigheter och utförare.

Billy Josefsson, LFV

OM HFN

HFN strävar efter att vara ett öppet och aktivt nätverk som kan bidra till ökad systemsäkerhet, ökad systemeffektivitet och förbättrade operatörsmiljöer. Detta ska vi uppnå genom att samla, skapa och sprida relevant kunskap om human factors inom nätverket.

KONTAKT

Välkommen att höra av dig med frågor, tankar och idéer!

Nätverkets medlemmar