Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Campus Norrköping Bredgatan 33, Norrköping

Preliminär agenda  Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll Uppföljning kvartal I-III Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år… Läs mer »Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Medlemskollegiemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Campus Norrköping Bredgatan 33, Norrköping

Preliminär agenda Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll Sammanfattning från föregående styrelsemöte Valberedningens förslag till val av styrelse. Beslutspunkt… Läs mer »Medlemskollegiemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Styrelsemöte, VTI

Agenda Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Konstituering av styrelsen. Beslutspunkt. Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år ○ Genomgång av resultat… Läs mer »Styrelsemöte, VTI

Medlemskollegiemöte, VTI

Agenda 13.00-13.30 Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Övrigt 13.30-16.00 För eftermiddagens program… Läs mer »Medlemskollegiemöte, VTI