Hoppa till innehåll

Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

Linköpings universitet eller via Zoom

Kursbeskrivning Kursens övergripande syfte är att resonera kring hur organisationer kan utveckla och anpassa sina arbetssystem utifrån ett inkluderande holistiskt perspektiv för att skapa säkra, produktiva, sociala och hållbara MTO-system,… Läs mer »Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

Styrelsemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Uppföljning kvartal I-III 2022 Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år… Läs mer »Styrelsemöte, LiU

Medlemskollegiemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Valberedningens förslag till val av styrelse (beslutspunkt) Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt) Övrigt… Läs mer »Medlemskollegiemöte, LiU

CRM-seminarium

Temat för 2023 års CRM-seminarium i HFN:s regi kommer att vara stress- och krishantering. Mer information kommer.

Intern workshop

Mer information kommer.