Hoppa till innehåll

Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

Linköpings universitet eller via Zoom

Kursbeskrivning Kursens övergripande syfte är att resonera kring hur organisationer kan utveckla och anpassa sina arbetssystem utifrån ett inkluderande holistiskt perspektiv för att skapa säkra, produktiva, sociala och hållbara MTO-system, där mångfald och variation hos individer ses som en möjlighet och tillgång för organisationen. Kursen tillämpar ett aktivt upplägg som blandar teori och övningar. Utöver… Läs mer »Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

Styrelsemöte, Zoom

Zoom

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Uppföljning kvartal I-III 2022 Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsens förslag till valberedning Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering kurser/seminarier intern workshop webbinarier Vetenskapliga frågor information om konferenser, kurser och seminarier… Läs mer »Styrelsemöte, Zoom

Medlemskollegiemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Valberedningens förslag till val av styrelse (beslutspunkt) Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt) Övrigt Protokoll 231123 Protokoll medlemsmöte 231121 Valberedningens förslag 231121 Presentation styrelsemöte 231121 Motion till styrelsemöte Eftermiddagens program Vår senast tillkomna medlem Avdelningen för produktrealisering vid Linköpings… Läs mer »Medlemskollegiemöte, LiU

CRM-seminarium

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Årets tema på CRM-seminariet är stress- och krishantering. Vi har ett spännande innehåll där vi kommer att få höra föreläsare berätta om egna erfarenheter från stressande händelser, men också information om hur man kan hantera sin stress. Förhoppningen är att ni ska få ökade kunskaper om olika stressande situationer och hur man hanterade dem, men… Läs mer »CRM-seminarium

Intern workshop: Trötthet och säkerhet

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Syftet med HFN:s återkommande interna workshops är att lyfta upp ett utvalt tema där HFN:s medlemmar delar med sig av sina egna erfarenheter och diskuterar aktuella frågeställningar. Under årets interna workshop fokuserar vi på temat ”Trötthet och säkerhet”. Vi startar och avslutar workshopen med lunch och det blir som vanligt en gemensam buffé på kvällen.… Läs mer »Intern workshop: Trötthet och säkerhet

Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving

Zoom

Vad händer i hjärnan när vi lämnar över bilkörningen till automationen? Jordan Navarro berättar om metastudien, som han utfört tillsammans med Emanuelle Reynaud, som tittar på skillnader i neuroaktivering vid aktiv respektive passiv bilkörning. Navarro och Reynaud är båda verksamma som lärare och forskare vid Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs, Université de Lyon. Webbinariet är… Läs mer »Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving

Styrelsemöte, Chalmers

Chalmers Avd Design & Human Factors Hörsalsvägen 5, Göteborg, Sverige

Agenda Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Konstituering av styrelsen. Beslutspunkt. Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år ○ Genomgång av resultat ○ Fastställande av verksamhetsberättelse. Beslutspunkt. Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering ○ Kurser/seminarier ○ Intern workshop Vetenskapliga frågor ○ Information om… Läs mer »Styrelsemöte, Chalmers

Medlemskollegiemöte, Chalmers

Chalmers Avd Design & Human Factors Hörsalsvägen 5, Göteborg, Sverige

Agenda 13.00-13.30 Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Övrigt   13.30-16.00 För eftermiddagens program står Design & Human Factors, Chalmers: Automatiserad robot för leverans av paket – kan den ersätta människan? Forskare Fredrik Ekman, tekn. dr, post. doc… Läs mer »Medlemskollegiemöte, Chalmers

Studiebesök: Lunds universitet och Pliktverket

Lund/Malmö

Den 7–8 mars erbjuder HFN två spännande studiebesök. Torsdagen den 7 mars besöker vi Institutionen för designvetenskaper på Lunds universitet och fredagen den 8 mars Plikt- och prövningsverket i Malmö. Torsdag 7 mars 12.45 Samling, Sölvegatan 26, Lund 13.00-16.00 Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper Vid Institutionen för designvetenskaper på Lunds universitet kommer de att… Läs mer »Studiebesök: Lunds universitet och Pliktverket

HFN-seminarium: Möjligheter och hot med AI

Campus Ljungbyhed Park. TFHS-skolhus Drottningvägen 5, Ljungbyhed

Med hjälp av en rad kunniga föreläsare med olika ingångar försöker vi tillsammans sätta in AI i olika kontextuella sammanhang och diskutera möjligheter och hot med det stora nya – AI. Kommer vi i olika funktionsansvar att kunna ha hjälp av AI? Eller kommer någon annan inneha ansvaret i framtidens alltmer autonoma samhälle? Detta seminarium… Läs mer »HFN-seminarium: Möjligheter och hot med AI

Styrelsemöte, Flygskolan Malmen

Flygskolan Malmen Malmen flygplats, Linköping, Sverige

Agenda Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Resultatredovisning kvartal I Avgiftsstruktur nästkommande år. Beslutspunkt. Preliminär budget. Beslutspunkt. Förslag till verksamhet inför nästkommande år Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering Vetenskapliga frågor Information om konferenser, kurser och seminarier Forskning och forskningsansökningar Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel Uppföljning föregående möte Ny… Läs mer »Styrelsemöte, Flygskolan Malmen

Medlemskollegiemöte, Flygskolan Malmen

Flygskolan Malmen Malmen flygplats, Linköping, Sverige

Agenda 10.30-12.00 Besök i hangaren 12.00-13.00 Lätt lunch 13.00-13.45 Ola Höglund, chef, berättar om verksamheten på Flygskolan Malmen 14.00-14.45 Johan Landin, flyglärare, berättar om Flygskolans pedagogik 15.00-15.30 Fika 15:30–16:00 Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Övrigt Protokoll 240503… Läs mer »Medlemskollegiemöte, Flygskolan Malmen