Hoppa till innehåll

HFN-kurs i Ljungbyhed: Automation och mobilitet

Nästan på dagen ett år efter HFN:s första kurs i samarbete med Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed var det dags för en uppföljare. I 2023 års version Automation och mobilitet breddades perspektiven, från förra årets drönarfokus till att inkludera även vägtrafik, sjöfart och stridsflyg. Inspiration från olika domäner var också något många tog med sig från kursen, och precis som förra året fylldes dagarna av mycket nätverkande och kontaktskapande.

Dag 1

Inledningsvis var vägtrafiken i fokus då Hans-Yngve Berg från Transportstyrelsen presenterade vilka regelverk som finns att förhålla sig till och hur det kan påverka utvecklingen av autonomi. Ted Johansson och Philip Hansson från Ljungbyheds motorbana tog sedan vid och bjöd in till en diskussion kring autonomi i förhållande till bilförarens fokus. Därefter växlade perspektivet över till sjöfart. Jens-Olof Lindh från Saab Kockums talade om utveckling av och aktuell forskning kring obemannad navigation i skärgård och Pernilla Ulfvengren, KTH, berättade om projektet BOAUT och människans roll i autonoma marina system. Karl-Johan Klang från Linköpings universitet avslutade eftermiddagens teoretiska del med en kort presentation av sin forskning om digital assistans vid flygledning.

Resten av eftermiddagen ägnades åt mer praktiska tillämpningar och aktiviteter. I UAS-labbet, där det till vardags bedrivs både forskning och utbildning, visades både drönare och flygsimulator, men också robothunden Buster som kommit på besök från Lunds universitet. På Ljungbyheds motorbana fick en del av oss en tankeställare när vi efter mer eller mindre vilt gissande fick en demonstration av hur olika väg- och körförhållanden påverkar stoppsträckan för en bil.

Dag 2

Även dag 2 innehöll en blandad kompott av teman. Inledde gjorde Rickard Henningsson, Polisen, med en översikt över Polisens UAS-verksamhet samt krav, organisation och förutsättningar för den verksamheten. Därefter riktades ljuset återigen mot sjöfart och med utgångspunkt i ett autentiskt exempel diskuterade Anders Johannesson, Sjöfartsverket, möjligheter och svårigheter med mer eller mindre automatiserade system för trafikledning till sjöss.

Mer teoretiska perspektiv presenterades sedan av Nicklas Dahlström och Joel Sköld, båda lärare på Trafikflyghögskolan. Nicklas gav en bild av lärande och instruktörens roll i en era av autonomi, medan Joel talade om regelverk utifrån ett fjärrpilotsperspektiv. Dagen och hela evenemanget avslutades med fokus på framtidens stridsflyg. Hans Einerth, FMV, presenterade ett projekt om framtida samarbete mellan bemannat stridsflyg och obemannade farkoster och Jens Alfredsson, Saab Aeronautics, talade om automation i stridsflygplan och om trender och utmaningar i cockpit.

Tack till alla – föreläsare såväl som deltagare – som bidrog till två dagar av kunskapande och nätverkande!

Vill du ta del av presentationer och material från de två dagarna? Klicka här.