Hoppa till innehåll

Tack för mig och på återseende!

När jag skriver det här är det nästan på dagen ett år sedan HFN:s förra verksamhetsledare, Martina Berglund, begravdes i Linköpings Domkyrka. Jag efterträdde Martina på posten i januari 2023, och tanken då var såklart att jag skulle stanna längre, men nu måste jag tyvärr meddela, att jag i och med fredagens medlemskollegiemöte har valt att sluta för att istället fokusera helt på mitt primära jobb, som applikationsspecialist på Saab.

Världen har förändrats och med den min arbetssituation på Saab. Detta gör det inte längre praktiskt möjligt att vara tjänstledig i den utsträckning som krävs för att också vara verksamhetsledare för HFN.

Under min tid som verksamhetsledare har jag fått vara med och arrangera många intressanta programpunkter. Till exempel har vi två gånger setts hos TFHS i Ljungbyhed för att diskutera automation och AI, vi har arrangerat kurser och webbinarier, såväl som interna workshops och mycket annat. Men oavsett vad som stått på schemat har det bästa varit alla mänskliga möten, både dem jag själv upplevt, men minst lika mycket att se er deltagare knyta kontakter, utbyta erfarenheter och planera framtida samarbeten!

I skrivande stund finns ingen utpekad efterträdare, men styrelsen arbetar på detta och Jenny Teurnell kliver in som tillförordnad verksamhetsledare under tiden. Det finns gott om idéer för framtida arrangemang både under hösten och för kommande år!

I och med detta tackar jag för den här tiden. Det har varit en fantastiskt intressant och spännande tid, och jag hoppas komma tillbaka, men då som deltagare, på kommande HFN-arrangemang. Vi ses!

/Sara Thor, avgående verksamhetsledare