Hoppa till innehåll

Ett innehållsrikt och lyckat jubileum

Med ett års försening har nu HFN äntligen kunnat fira sitt 25-årsjubileum och det blev två dagar fyllda av inspirerande presentationer, aktivt nätverkande, erfarenhetsutbyte och – såklart – fika! I presentationerna uppmärksammades HFN:s 25-åriga historia både av nätverkets ordförande Billy Josefsson och av professor Sidney Dekker, som tidigare varit mycket engagerad i HFN:s arbete och idag skriver, talar och undervisar om säkerhetskultur och human factors världen över (läs mer om Sidney här).

Automation var ett annat centralt tema i presentationerna. Anna Anund, forskare på VTI, berättade om utveckling och utmaningar i det pågående projektet med självkörande bussar i Linköping. Även Richard Wiik från Trafikverket fokuserade i sin presentation på automatiserade (kör)system och särskilt på säkerhet i samarbetet mellan människa och system. Jonas Lundberg, professor i människocentrerad design på Linköpings universitet, presenterade pågående forskning inom automation för styrning av processer och Filip Arildsson, Försvarsmakten/Saab, berörde bland annat utveckling av systemstöd i JAS39 Gripen.

Andra ämnen som togs upp var utbildning och fördelarna med en coachande utbildningsfilosofi (Robert Persson, Försvarsmakten Flygvapnet och Boel Stefansson, LFV), organisationen av arbetet med HF/MTO på Transportstyrelsen (Anders Nyberg, Transportstyrelsen) samt risk- och säkerhetsarbete ur ett mångfaldsperspektiv (AnnaLisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola).

Länkar till presentationerna hittar ni här. Vi planerar för att plocka upp och ytterligare fördjupa diskussionerna inom något/några av dessa ämnen vid kommande HFN-aktiviteter och vi återkommer så snart vi har mer information om detta!

Foto: Karin Midner, LiU
Foto: Karin Midner, LiU
Foto: Karin Midner, LiU
Foto: Karin Midner, LiU
Foto: Karin Midner, LiU