Hoppa till innehåll

Webbinarium: Användbarhet och HFI – att arbeta med, utveckla och omsätta ställda HF/HFI krav.

Skype

Vid medlemkollegiemötet den 19 maj lyftes den goda iden om att anordna korta HFN-webbinarier för att dela med oss av kunskaper och erfarenheter inom nätverket. Vi bjuder därför in till ett första pilot-HFN-webbinarium med temat Användbarhet och HFI - att arbeta med, utveckla och omsätta ställda HF/HFI krav. Föreläsare: Christina Aldrin och Jenny Gustafsson (FMV) samt… Läs mer »Webbinarium: Användbarhet och HFI – att arbeta med, utveckla och omsätta ställda HF/HFI krav.

Webbinarium: Effekter av covid-19

Zoom

Covid-19 pandemin drabbar våra verksamheter på olika sätt. Under detta webbinarium kommer vi att presentera nystartade forskningsprojektet Spin-Off och några glimtar från en inledande studie. Dessutom får vi ta del av erfarenheter av att bedriva tillsynsarbete under covid-19 pandemin. Program Projekt SpinOff - Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar Martina Berglund, LiU och Ulrika… Läs mer »Webbinarium: Effekter av covid-19

Webbinarium: Kontroll, beskydd och ledarskap! En introduktion till maskulina ideal inom säkerhet och kris

Zoom

I vårt samhälle finns historiska normer och ideal som vi oreflekterat tagit över. De påverkar hur vi tänker kring mål, funktioner, uppgifter och vem användaren är. Det påverkar också hur vi ser på säkerhet, vad vi ser som sårbart och när vi upplever oss nöjda med våra åtgärder. Det sätts alltmer press på organisationer att… Läs mer »Webbinarium: Kontroll, beskydd och ledarskap! En introduktion till maskulina ideal inom säkerhet och kris

Webbinarium: Riktlinjer för testverksamhet av autonoma fordon/farkoster. Utmaningar och möjligheter. Exempel från olika trafikslag.

Zoom

Utvecklingen av autonoma fordon/farkoster går fort och önskemål kring att få utföra testverksamhet ökar. Transportstyrelsens hantering av önskemål om testverksamhet påverkas av en rad aspekter. Testverksamhet främjar teknisk utveckling på området men det finns också utmaningar som behöver beaktas, t.ex. kan olika regelverk beröras och det kan finnas risker kopplat till bl.a. säkerhet, behörigheter och… Läs mer »Webbinarium: Riktlinjer för testverksamhet av autonoma fordon/farkoster. Utmaningar och möjligheter. Exempel från olika trafikslag.

Webbinarium: Den (o)mänskliga faktorn. MTO – Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet.

Zoom

Författarna Lena Kecklund och Bengt Sandblad berättar om sin nya bok. Varför vi skrev den och för vem. De tekniska system som människor ska behärska i arbetslivet blir allt komplexare. även organisationer förändras med nya affärsmodeller och oklara ansvar. Hur kan de nya möjligheterna som digitalisering, automatisering, robotisering och AI ger utnyttjas till förbättringar av… Läs mer »Webbinarium: Den (o)mänskliga faktorn. MTO – Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet.

Webbinarium: Safety Management from Compliance to Excellence – ORION (Erasmus)

Zoom

There are many standard training blocks for safety management systems like safety culture, reporting culture, risk management process, hazard identification and risk assessment etc. For compliance these components need to be present in the organisation, but for excellence, they need to work as a whole together. In other words sometimes expressed as “the SMS needs… Läs mer »Webbinarium: Safety Management from Compliance to Excellence – ORION (Erasmus)

Webbinarium: Säkerhetsdrivande indikatorer

Zoom

Inom säkerhetsledning och det som kallas ”safety assurance” används mätning och styrning i termer av indikatorer och mål för att säkerställa att man kan uppvisa ”safety performance”. Lite förenklat är det att demonstrera att organisationen förmår påverka utfall av processer för att kontrollera risk. Inom säkerhet och risk följer indikatorer de modeller vi har för… Läs mer »Webbinarium: Säkerhetsdrivande indikatorer

Webbinarium: Säkerhetsklimat och lärande i Försvarsmakten

Zoom

Föreläsare: Major Martin Schüler, doktorand Försvarsmakten Martin Schüler forskar om lärande och hur grupper uppfattar området säkerhet i Försvarsmakten. Som fältstudie använder han övningsverksamheten inom armén där han följer förberedelser, genomförande och efterarbete kring övningar. I sin avhandling lyfter han säkerhetsklimatet inom Försvarsmakten och hur organisationen tar hand om de erfarenheter som uppstår i samband… Läs mer »Webbinarium: Säkerhetsklimat och lärande i Försvarsmakten

Webbinarium: När ISO inte har alla svar – hur tar man hand om människor genom användarcentrerad design?

Zoom

Genom vårt norska systernätverk HFC har vi fått kontakt med Stein Helgar, specialist på Halogen i Norge. Halogen arbetar tvärvetenskapligt och har expertis inom många olika områden. De skräddarsyr produkter, tjänster, system och processer och designar lösningar som kombinerar människors behov med avancerad teknologi och systemförståelse. Läs mer på www.halogen.no. Här hittar du presentationen från… Läs mer »Webbinarium: När ISO inte har alla svar – hur tar man hand om människor genom användarcentrerad design?

Webbinarium: Jimmy Hammarbäck, Saab Aeronautics

Skype

Vad innebär det att förstå intentioner? Denna fråga är central i situationer där människor och autonoma system behöver ta hänsyn till varandras intentioner för effektiv samverkan. Exempelvis förväntas bemannade och obemannade stridsflygplan kunna samverka inom snar framtid, vilket kräver att autonoma system behöver förstå och anpassa sig efter stridspiloternas intentioner i situationer med begränsad kommunikation.… Läs mer »Webbinarium: Jimmy Hammarbäck, Saab Aeronautics

Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving

Zoom

Vad händer i hjärnan när vi lämnar över bilkörningen till automationen? Jordan Navarro berättar om metastudien, som han utfört tillsammans med Emanuelle Reynaud, som tittar på skillnader i neuroaktivering vid aktiv respektive passiv bilkörning. Navarro och Reynaud är båda verksamma som lärare och forskare vid Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs, Université de Lyon. Webbinariet är… Läs mer »Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving