Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, INDEK, KTH

INDEK, KTH Lindstedtsvägen 30, Stockholm

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsman Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering • Kurser/seminarier • Intern workshop Vetenskapliga frågor • Information om konferenser, kurser och seminarier • Forskning och forskningsansökningar • Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel Övrigt… Läs mer »Styrelsemöte, INDEK, KTH