Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Uppföljning kvartal I-III 2022 Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsens förslag till valberedning Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering kurser/seminarier intern workshop webbinarier Vetenskapliga frågor information om konferenser, kurser och seminarier… Läs mer »Styrelsemöte, LiU