Hoppa till innehåll

HFN-kurs: Remote Control

Campus Valla Olaus Magnus väg 37, Linköping

Föreläsare Professor Thomas Porathe, NTNU, Norges teknisk-naturvidenskaplige universitet Biträdande professor Jonas Lundberg, Linköpings universitet Dr Lothar Meyer, LFV Mr Mikael Henriksson LFV, Lead Operational Requirements and evaluation. För att få tillgång till kursmaterial, kontakta HFN-administratören. Program Human-in-the-loop: övergripande om fjärrstyrning (Lägesbild, situationsmedvetenhet, kontrollnivåer, arbetsbelastning etc.) Thomas Porathe, NTNU Två maritima fall från Norge: Yara Birkeland och… Läs mer »HFN-kurs: Remote Control

HFN-kurs: Human Factors inom Design 10-11 mars 2021

Zoom

Kursen omfattar en teoretisk översikt av området Human Factors, samt exempel på hur dessa teorier omsätts i praktiken vid utformning av produkter och system. Teorin behandlar först människans kognitiva processer (sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, bedömning och beslutsfattande), därefter diskuteras mental arbetsbelastning, situationsmedvetandet, tyst kunskap, expertis och mänskliga felhandlingar. Med utgångspunkt från människans kognitiva möjligheter och… Läs mer »HFN-kurs: Human Factors inom Design 10-11 mars 2021

HFN-kurs: Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? Ett seminarium om drönarverksamhet idag, i morgon och i framtiden

Campus Ljungbyhed Park. TFHS-skolhus Drottningvägen 5, Ljungbyhed

I samverkan med Lunds universitet och Trafikflyghögskolan inbjuder HFN till ett seminarium i Ljungbyhed den 27–28 april 2022 med Unmanned Aircraft System (UAS) i fokus. Centralt i seminariets presentationer kommer att vara erfarenheter kring samspelet mellan olika intressenter i komplexa miljöer, med utgångspunkt i vad olika UAS-operatörer har erfarit. Perspektiv från vitt skilda verksamheter såsom… Läs mer »HFN-kurs: Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? Ett seminarium om drönarverksamhet idag, i morgon och i framtiden