Hoppa till innehåll

Studiebesök: Marinen och Blekinge tekniska högskola, Karlskrona

Det är återigen dags för studiebesök i HFN:s regi. Torsdagen den 5 september besöker vi Marinen, Karlskrona och fredagen den 6 september Blekinge tekniska högskola. På eftermiddagen den 5 september får vi en rundvandring på Marinbasen och Sjöstridsskolan, Karlskrona. Vi kommer att få se några olika enheter och verksamheten på dessa. Det innebär att det… Läs mer »Studiebesök: Marinen och Blekinge tekniska högskola, Karlskrona

Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Campus Norrköping Bredgatan 33, Norrköping

Preliminär agenda  Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll Uppföljning kvartal I-III Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsens förslag till valberedning Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering Vetenskapliga frågor Information om konferenser, kurser och seminarier Forskning och forskningsansökningar Information… Läs mer »Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Medlemskollegiemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Campus Norrköping Bredgatan 33, Norrköping

Preliminär agenda Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll Sammanfattning från föregående styrelsemöte Valberedningens förslag till val av styrelse. Beslutspunkt Styrelsens förslag till val av valberedning. Beslutspunkt Övrigt För eftermiddagens program står Avdelningen för Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet. Mer information kommer. Protokoll och… Läs mer »Medlemskollegiemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Styrelsemöte, VTI

Agenda Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Konstituering av styrelsen. Beslutspunkt. Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år ○ Genomgång av resultat ○ Fastställande av verksamhetsberättelse. Beslutspunkt. Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering ○ Kurser/seminarier ○ Intern workshop Vetenskapliga frågor ○ Information om… Läs mer »Styrelsemöte, VTI

Medlemskollegiemöte, VTI

Agenda 13.00-13.30 Medlemskollegiemöte och administrativa frågor Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Övrigt 13.30-16.00 För eftermiddagens program står VTI Protokoll Protokoll och presentationer publiceras här efter mötets genomförande. Information Medlemskollegiemötet äger rum på VTI, Linköping. Innan medlemskollegiemötet är du varmt välkommen att… Läs mer »Medlemskollegiemöte, VTI