Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, INDEK, KTH

INDEK, KTH Lindstedtsvägen 30, Stockholm

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsman Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering • Kurser/seminarier • Intern workshop Vetenskapliga frågor • Information om konferenser, kurser och seminarier • Forskning och forskningsansökningar • Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel Övrigt… Läs mer »Styrelsemöte, INDEK, KTH

Medlemskollegiemöte, INDEK, KTH

INDEK, KTH Lindstedtsvägen 30, Stockholm

Agenda Medlemskollegiemöte och administrativa frågor 1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsman 2. Föregående protokoll (finns här) 3. Sammanfattning från föregående styrelsemöte 4. Övrigt (information och diskussion) • Medlemmarnas kommentarer till stadgarna efter översynen (stadgarna finns här) För eftermiddagens program står Institutionen INDEK, KTH: KTH och HFN Professor Emerita Lena Mårtensson Beslutsfattande… Läs mer »Medlemskollegiemöte, INDEK, KTH