Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Uppföljning kvartal I-III 2022 Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsens förslag till valberedning Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering kurser/seminarier intern workshop webbinarier Vetenskapliga frågor information om konferenser, kurser och seminarier… Läs mer »Styrelsemöte, LiU

Medlemskollegiemöte, LiU

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Agenda Inledning, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Sammanfattning från föregående styrelsemöte Valberedningens förslag till val av styrelse (beslutspunkt) Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt) Övrigt Protokoll Publiceras här efter mötet. Eftermiddagens program Mer information kommer Information Information om anmälan kommer. Har du frågor eller punkter att ta upp på mötet… Läs mer »Medlemskollegiemöte, LiU

Intern workshop

Mer information kommer.