Hoppa till innehåll

Intern workshop: Trötthet och säkerhet

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Syftet med HFN:s återkommande interna workshops är att lyfta upp ett utvalt tema där HFN:s medlemmar delar med sig av sina egna erfarenheter och diskuterar aktuella frågeställningar. Under årets interna workshop fokuserar vi på temat ”Trötthet och säkerhet”. Vi startar och avslutar workshopen med lunch och det blir som vanligt en gemensam buffé på kvällen.… Läs mer »Intern workshop: Trötthet och säkerhet

Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving

Zoom

Vad händer i hjärnan när vi lämnar över bilkörningen till automationen? Jordan Navarro berättar om metastudien, som han utfört tillsammans med Emanuelle Reynaud, som tittar på skillnader i neuroaktivering vid aktiv respektive passiv bilkörning. Navarro och Reynaud är båda verksamma som lärare och forskare vid Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs, Université de Lyon. Webbinariet är… Läs mer »Webbinarium: Hands off, brain off? The neural bases of active and passive driving

Styrelsemöte, Chalmers

Agenda Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering • Kurser/seminarier • Intern workshop Vetenskapliga frågor • Information om konferenser, kurser och seminarier • Forskning och forskningsansökningar • Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel Övrigt… Läs mer »Styrelsemöte, Chalmers

Medlemskollegiemöte, Chalmers

Agenda Medlemskollegiemöte och administrativa frågor 1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson 2. Föregående protokoll (finns här) 3. Sammanfattning från föregående styrelsemöte 4. Övrigt (information och diskussion) För eftermiddagens program står Design och Human Factors, Chalmers. Protokoll och presentationer Publiceras här efter mötets genomförande. Information Innan medlemskollegiemötet är du varmt välkommen att… Läs mer »Medlemskollegiemöte, Chalmers