Hoppa till innehåll

Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Campus Norrköping Bredgatan 33, Norrköping

Preliminär agenda  Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Föregående protokoll Uppföljning kvartal I-III Fastställande av budget inför nästkommande år Fastställande av verksamhet inför nästkommande år Valberedningens förslag till val av styrelse Styrelsens förslag till valberedning Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering Vetenskapliga frågor Information om konferenser, kurser och seminarier Forskning och forskningsansökningar Information… Läs mer »Styrelsemöte, Medie- och informationsteknik (MIT), Linköpings universitet

Styrelsemöte, VTI

Agenda Inledning och godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av justeringsperson Konstituering av styrelsen. Beslutspunkt. Föregående protokoll (finns här) Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år ○ Genomgång av resultat ○ Fastställande av verksamhetsberättelse. Beslutspunkt. Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt. Medlemsstatus Medlemsansökan Verksamhetsrapportering ○ Kurser/seminarier ○ Intern workshop Vetenskapliga frågor ○ Information om… Läs mer »Styrelsemöte, VTI