Hoppa till innehåll

HFN-kurs: Remote Control

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Föreläsare Professor Thomas Porathe, NTNU, Norges teknisk-naturvidenskaplige universitet Biträdande professor Jonas Lundberg, Linköpings universitet Dr Lothar Meyer, LFV Mr Mikael Henriksson LFV, Lead Operational Requirements and evaluation. För att få tillgång till kursmaterial, kontakta HFN-administratören. Program Human-in-the-loop: övergripande om fjärrstyrning (Lägesbild, situationsmedvetenhet, kontrollnivåer, arbetsbelastning etc.) Thomas Porathe, NTNU Två maritima fall från Norge: Yara Birkeland och… Läs mer »HFN-kurs: Remote Control

HFN-kurs: Human Factors inom Design 10-11 mars 2021

Zoom

Kursen omfattar en teoretisk översikt av området Human Factors, samt exempel på hur dessa teorier omsätts i praktiken vid utformning av produkter och system. Teorin behandlar först människans kognitiva processer (sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, bedömning och beslutsfattande), därefter diskuteras mental arbetsbelastning, situationsmedvetandet, tyst kunskap, expertis och mänskliga felhandlingar. Med utgångspunkt från människans kognitiva möjligheter och… Läs mer »HFN-kurs: Human Factors inom Design 10-11 mars 2021

HFN-kurs: Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? Ett seminarium om drönarverksamhet idag, i morgon och i framtiden

Campus Ljungbyhed Park. TFHS-skolhus Drottningvägen 5, Ljungbyhed

I samverkan med Lunds universitet och Trafikflyghögskolan inbjuder HFN till ett seminarium i Ljungbyhed den 27–28 april 2022 med Unmanned Aircraft System (UAS) i fokus. Centralt i seminariets presentationer kommer att vara erfarenheter kring samspelet mellan olika intressenter i komplexa miljöer, med utgångspunkt i vad olika UAS-operatörer har erfarit. Perspektiv från vitt skilda verksamheter såsom… Läs mer »HFN-kurs: Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? Ett seminarium om drönarverksamhet idag, i morgon och i framtiden

Konferens: HFN – drygt 25 år av verksamhet

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Human Factors Network in Sweden (HFN) har sedan starten för drygt 25 år sedan utveck­lats på många sätt. Inte minst har våra engagerade medlemmar inom många olika områden bidragit till att både bredda och fördjupa kunskaperna inom human factors. Att vyerna har vidgats syns i programmet för HFN:s försenade 25-årsjubileum och med presentationer och diskussioner… Läs mer »Konferens: HFN – drygt 25 år av verksamhet

CRM-seminarium

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

På 2022 års CRM-seminarium i HFN:s regi kommer fokus att ligga på praktiska övningar, men också på erfarenhetsöverföring, problematiska situationer och lösningar vid utbildning av CRM/TRM. Seminariet passar särskilt dig som är CRM/TRM-instruktör eller motsvarande. Plats: Key-huset, Campus Valla, Linköping Lokal: HELIX lokaler bakom caféet på entréplan Program Detaljerat program finns här: Program CRM 2022… Läs mer »CRM-seminarium

Kurs: Automation och mobilitet

Campus Ljungbyhed Park. TFHS-skolhus Drottningvägen 5, Ljungbyhed

Vad är det som sker när graden av automation blir så hög att hela operationen sker autonomt? Vem kommer ha ansvaret och – om någon människa – hur kan man ta ansvar för något som är autonomt till sin natur? Vilka likheter och olikheter  finns när det gäller luft-, havs- och markoperationer? Detta är några… Läs mer »Kurs: Automation och mobilitet

Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

Linköpings universitet eller via Zoom

Kursbeskrivning Kursens övergripande syfte är att resonera kring hur organisationer kan utveckla och anpassa sina arbetssystem utifrån ett inkluderande holistiskt perspektiv för att skapa säkra, produktiva, sociala och hållbara MTO-system, där mångfald och variation hos individer ses som en möjlighet och tillgång för organisationen. Kursen tillämpar ett aktivt upplägg som blandar teori och övningar. Utöver… Läs mer »Kurs: Human Factors och universell design – metoder och verktyg för inkluderande utformning och mångfald i MTO-system

CRM-seminarium

Campus Valla Olaus Magnus väg, Linköping, Sverige

Årets tema på CRM-seminariet är stress- och krishantering. Vi har ett spännande innehåll där vi kommer att få höra föreläsare berätta om egna erfarenheter från stressande händelser, men också information om hur man kan hantera sin stress. Förhoppningen är att ni ska få ökade kunskaper om olika stressande situationer och hur man hanterade dem, men… Läs mer »CRM-seminarium