internal    

Home
This is HFN
HFN-information (double-sided print)
HFN Publications/Other publications
Courses/Conferences/Seminars/Workshops
Staff
Contact information

Internal
(password required)

Courses - Workshops - Conferences - Seminars 2022

Förteckning över HFN-kurser år 1996--

Workshops and conferences will be announced continously

 

VÄLKOMMEN TILL HFN-KONFERENSEN: HFN - drygt 25 år av verksamhet. 24-25 augusti i Linköping

Plats: Campus Valla, Olaus Magnus väg 37, Linköping.

Datum: 24-25 augusti 2022


 

Inbjudan, administrativ information samt anmälan - Program (med reservation för ändringar)

Human Factors Network in Sweden hälsar hjärtligt välkommen till konferensen - HFN-drygt 25 år av verksamhet - den 24-25 augusti i Linköping. Under konferensen behandlas ämnen som autonoma fordon, flygvapnets utbildningsfilosofi, TRM/CRM och samarbete människa-AI. I programmet representeras såväl externa som interna organisationer genom bland andra Anna Anund, VTI, Sidney Dekker, Griffith University och Boel Stefansson, LFV.

Mer information om programmet och anmälan finns i bifogade dokument. Frågor besvaras av Elin Montecinos (elin.montecinos@liu.se) via mejl eller telefon (013-28 69 59) fram till midsommar och sedan från och med v 29 igen.

Varmt välkommen med din anmälan senast den 15 augusti!

.

 

 

 

PREVIOUS courses - workshops - conferences - seminars

 

Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? Ett seminarium om drönarverksamhet idag, i morgon och i framtiden

Plats: Campus Ljungbyhed Park. TFHS-skolhus. Drottningvägen 5. Ljungbyhed.

Datum: 27 april 10:00 - 28 april 15:00:


 

Inbjudan samt administrativ information - Preliminärt program

I samverkan med Lunds universitet och Trafikflyghögskolan inbjuder HFN till ett seminarium i Ljungbyhed den 27-28 april 2022 med Unmanned Aircraft System (UAS) i fokus.

Centralt i seminariets presentationer kommer att vara erfarenheter kring samspelet mellan olika intressenter i komplexa miljöer, med utgångspunkt i vad olika UAS-operatörer har erfarit. Perspektiv från vitt skilda verksamheter såsom naturvetenskaplig forskning, blåljusverksamheter, inspektionsflygningar m.fl. kommer att presenteras.

Med dessa berättelser som grund diskuterar vi tillsammans olika human factors-relaterade frågeställningar.

Programmet täcker såväl dagens regler för UAS-verksamhet som morgondagens samhälle med autonoma transportlösningar.

Mer information om anmälan finns i bifogad inbjudan.

Med vänlig hälsning Elin Montecinos Administratör HFN

.

 

 

 

Human Factors inom Design 10-11 mars 2021

Plats: Kursen sker digitalt via ZOOM

Föreläsare:
Jonas Borell är psykolog, fil dr, och universitetslektor i Arbetsmiljöteknik vid LTH, Lunds universitet.

Anna-Lisa Osvalder är tekn.dr i personskadeprevention, universitetslektor i ergonomi och professor i människa-maskinsystem vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

 

Program - Anmälan sker till lena.sundling@liu.se. Uppge namn, företag, fakturaadress och telefonnummer.

Kursansvariga och föreläsare: Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola, anna-lisa.osvalder@chalmers.se
Jonas Borell, Lunds tekniska högskola, jonas.borell@design.lth.se

Kursupplägg:
Kursen varvar teoretiska föreläsningar i pass om 20-30 minuter med diskussioner och praktiska övningar, delvis i grupp. Kursen ges på svenska. Korta pauser, tid för gruppdiskussioner och lunchpaus ingår varje dag.

Målgrupp:
Personer som är nybörjare inom Human Factors samt personer som har vissa grunder inom området som vill komplettera eller fräscha upp kunskaperna. Kursen är anpassad för de som arbetar med utveckling, utformning, testning eller utredning av någon form av människa-maskinsystem, vilket innefattar allt från IT-system till fysiska produkter. Om flera deltagare från samma organisation deltar får de en gemensam begreppsapparat om Human Factors att samverka kring.

Kursinnehåll:
Kursen omfattar en teoretisk översikt av området Human Factors, samt exempel på hur dessa teorier omsätts i praktiken vid utformning av produkter och system. Teorin behandlar först människans kognitiva processer (sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, bedömning och beslutsfattande), därefter diskuteras mental arbetsbelastning, situationsmedvetandet, tyst kunskap, expertis och mänskliga felhandlingar. Med utgångspunkt från människans kognitiva möjligheter och begräsningar diskuteras sedan utformning av effektiva, säkra och användbara gränssnitt (från enskilda produkter till komplexa sociotekniska system), autonoma system samt hur olycksförebyggande säkerhetsarbete kan utformas i olika typer av organisationer.

 

Administrativ information - Human Factors inom Design

Datum:: 10-11 mars 2021.

Plats: Mötet sker via Zoom - zoom-länk e-postas till deltagarna efter anmälningstidens slut.

Sista dag för anmälan: 3 mars 2021

Avgift HFN-medlem: 1000:- exkl moms för medlemmar som anmäler deltagare utöver de reserverade avgiftsfria platserna.
Avgift för icke HFN-medlemmar: 1500:- exkl moms.
Fakturering sker efter seminariet.

Språk: Svenska

Kursmaterial: Eventuellt kursmaterial e-postas till deltagarna efter anmälningstidens slut

Kontakt: För administrativa frågor v.g. kontakta Lena Sundling, (lena.sundling@liu.se) telefon: 013-281106

 

Uppdaterat: 2021-08-23 11:52

.

 

 

HFN-kurs - Remote Control

5-6 februari 2020

Plats: Linköpings universitet. Lokal meddelas senare.

Föreläsare:
Professor Thomas Porathe, NTNU, Norges teknisk-naturvidenskaplige universitet.

 

Program - Registrering - Karta Campus Valla - Karta Key-huset (Helix Competence Centre)

Kort bio:
Dr Thomas Porathe är professor i interaktionsdesign vid NTNU, Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Dessförinnan kommer han från Maritime Human Factorsgruppen på Chalmers, Sjöfart och marin teknik.
Han specialiserar sig på Human Factors sjöfart och design av maritima kart- och informationssystem. Han har arbetat med e-Navigasjon sedan 2006 i EU-projekt som BLAST, EfficienSea, MONALISA, ACCSEAS och det obemannade skeppsprojektet MUNIN. På senare tid i ett flertal norska projekt om autonoma fartyg som SESAME, SAREPTA, HUMANE, AutoFerry, LOAS och med kontrollrumsdesign för Yara Birkeland. Han er aktiv i IALAs ARM kommitté.

Dessutom kommer ett flertal forskare från Linköpings universitet och LFV att medverka: Biträdande professor Jonas Lundberg, Linköpings universitet; Dr Carl Westin, LFV; Dr Lothar Meyer, LFV; MsC Psychology Maximilian Peukert, LFV; och Mr Mikael Henriksson, LFV, Lead Operational Requirements and evaluation.

Kursen vänder sig till såväl praktiker som forskare med ett intresse för Remote Control från olika perspektiv. Kursen kommer att hållas på svenska och engelska.

Sista dag för anmälan/registrering 2020-01-28

 

 

.

 

 

 

 

CRM-seminarium - Back to basic

10-11 december 2019

Helikopterflottiljen, Malmen, Linköping

Föreläsare:
Se program

 

Program

CRM 2019 kommer att hållas på Helikopterflottiljen på Malmen utanför Linköping 10-11 december. Vidtalade aktörer, inom och utom HFN, kommer att presentera sitt CRM-upplägg med fokus på vilka komponenter som ingår, varför man valt dessa och hur man mäter effekten.

Syftet med årets seminarium är att få ökat erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer när det gäller utformning av sina CRM-kurser. 

Seminariet vänder sig framför allt till CRM-instruktörer/inspektörer, men övriga intresserade av CRM-frågor är självklart välkomna!

OBS: För de med icke svenskt medlemskap måste anmälan ske senast 6 november 2019.

 

 

 

CRM-seminarium

18-19 oktober 2018

Flygskolan, Malmen, Linköping

Föreläsare:
Se program

 

Program

Plats: Flygvapnets flygskola, Malmen, Linköping.
 

 

 

CRM-seminarium

18-19 oktober 2017

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare:
Se program

 

PLATS: Linköpings universitet, Campus Valla, A-huset. Ingång 15, plan 3 (övre plan), rum 315:934 (inglasat rum precis ovanför ingång 15) OBS ÄNDRAD LOKAL

Registrering

Program (Uppdateras kontinuerligt)

Programinnehåll (med reservation för eventuella ändringar)

Information från Transportstyrelsen

Frågor och diskussion i anslutning till Transportstyrelsens information

CRM inom svenska Marinen

Övning (case) i anslutning till CRM i svenska Marinen

Hur fungerar effektiva team? Teoretiska modeller och resultat från studie på stridspiloter.

Drönaroperatörer, har de något behov av CRM? Perspektiv på CRM kopplat till Drönare. Exempel på aspekter som kommer att beröras:
- Vad borde ”C” representera i denna kontext?
- Samarbete behöver baseras på kunskap om egen verksamhet och andras verksamhet i ”rummet”.
- Attityder mot Drönaroperatörer. Vilka är de och vad innebär dessa?

Team Situational Awareness

HCRM (Health Care Resource Management) på Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 

Information annonseras fortlöpande på denna sida

Uppdaterad senast: 2017-10-17 klockan 13:05

 
 

 

 

HFN-kurs

Socio-technical systems engineering

19-20 september 2017

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare:
Prof. Nick McDonald, Trinity College, Dublin

Assoc.Prof. Siobhan Corrigan, Trinity College, Dublin

Assoc.Prof. Pernilla Ulfvengren, KTH, Stockholm

 

PLATS: Linköpings universitet, Campus Valla, Hus A, Föreläsningssal TE-huset (2C:841) Ingång från C-korridoren

Registrering

Program

Programinnehåll
This two-day course is relevant to safety critical industries and focuses on people already in work, who have responsibility for managing: risk; change; safety; quality; planning; system design.  It provides an insight in the next generation of safety, risk and change management, which you may work with in your everyday practice with a systemic, proactive and performance focus.

The content will be an excerpt of material from an on-line master at Trinity College Dublin (TCD), Ireland. The overall objective of the Masters programme is to provide “a rigorous but practical focus on risk, change and system design in operations, manufacturing and services, with an innovative integrated approach to the role of people in such systems”. You will be provided the master’s core framework that has been tested in collaborative industrial research and practice for managing and developing people, the design and integration of new technologies, the management of risk and the implementation of change.

A system and process analysis framework will be presented and related to participants’ practices if cases are available for the broader audience. It is the result from over 20 years of research within complex socio-technical intensive systems. World-class international teams have collaborated through industrial research resulting in this framework. The framework has been developed from research in maintenance, flight operations and airport operations and applied to both safety management and performance management, including major system changes like implementing SMS as well as A-CDM. KTH and Swedish aviation industry have participated in this research since 2005.

Depending on the group participating, there is an interest from the research side to validate the framework in real cases in Swedish industry. The HFN members are invited to a community of practice initiative, if there is an interest. Follow-up workshops could be arranged.

Content:

Review of system theory, systems thinking and systems engineering and discussing its links to human factors/ergonomics, socio-technical thinking and socio-technical systems engineering.

Föredragen hålls på engelska.

 

Information annonseras fortlöpande på denna sida

Uppdaterad senast: 2017-09-05 klockan 16:35

 
 

 

 

HFN-kurs

"MÄNNISKOR OCH AUTOMATION - TEORI OCH PRAKTIK"

8-9 MAJ 2017

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare: Teknologie doktor Fredrik Barchéus

 

PLATS: Linköpings universitet, Campus Valla - Hus C - Ingång 14 - Föreläsningssal S35

Registrering - Program

 

Programinnehåll

Vågar man ta den förarlösa bussen till jobbet? Är automation lösningen på våra problem eller en aldrig sinande källa till bekymmer?

I denna kurs går vi igenom hur området människor och automation har utvecklats de senaste 50 åren; vilka tillämpningar man haft, vilka problem man upptäckt. Genom att växla mellan praktiska tillämpningar och teoretiska resonemang siktar kursen på att vidga perspektiven för såväl användare, utvecklare av tekniska system som analytiker/forskare. Syftet är också att föra samman deltagare från den tekniska sidan såväl som användarsidan.

I första blocket går vi igenom hur automation utvecklats och hur vi ser på samverkan mellan automation och människor idag. Vi tittar på teorier och metoder kring uppgiftsallokering och identifierar svårigheter  och vägar att hantera dessa. Vi studerar också hur människor agerar i relation till automation.

I andra blocket angriper vi aktuella problemställningar där deltagarnas egna erfarenheter får göra sig gällande. Vi backar tillbaks och vidgar perspektivet för att se alternativa angreppssätt, t.ex. evolutionära/lärande system. Vi sätter också in automation i ett systemutvecklingsperspektiv för att se hur olika avväganden kan hanteras beroende på våra organisatoriska förutsättningar.

Kursen uppmuntrar diskussion och vi hoppas kunna befrukta argumenten genom att involvera kompetens från discipliner såsom exempelvis tekniker, användare, ingenjörer, beteendevetare eller forskare.

Fredrik Barchéus jobbar till vardags på Vattenfall som MTO-specialist, och hanterar bland annat automationsfrågor på kärnkraftverk och i det svenska kärnbränsleförvaret. Tidigare har han arbetat med användarcentrering inom civila och militära tillämpningar för marina, landbaserade och luftburna system. Han är CREE-certifierad Europa Ergonom och disputerade från KTH 2007, och har en lätt besynnerlig passion för organisationscybernetik.

 

PROGRAM: Annonseras inom kort

Information annonseras fortlöpande på denna sida

Uppdaterad senast: 2017-03-21 klockan 12:45

 
 

 

 

CRM-seminarium

12-13 oktober 2016

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare: publiceras senare

 

PLATS: Linköpings universitet, Campus Valla, Hus C, Föreläsningssal U1

PROGRAM

REGISTRERING

Programinnehåll (med reservation för eventuella ändringar

 • Presentation av regelverksläget och myndighetens förberedelser för tillsyn av CRM.
 • Frågor och diskussion i anslutning till Transportstyrelsens information.
 • Presentation av TFHS multi-pilot-licence-utbildning med utgångspunkt i ett samarbetsperspektiv på pilotyrket.
 • Säkerhetskultur och Human Performance (CRM/TRM) inom kärnkraften.
 • HCRM-projektet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
 • CRM inom Flygvapnets pilotutbildningar.
 • Organisatoriskt beslutsfattande och riskperception.
 • Resilience engineering as fundament in a line check concept.
 • Avslutande diskussioner.

Uppdaterat 2016-05-17 klockan 11:05

 
 

 

 

Resilience applied -

Organisational Resource Management programme ORM

11-12 April 2016

Linköping University,
Linköping,
Sweden

Lecturer:
Ceca Bunjevac and Tony Seychell, EUROCONTROL
European Organisation for the Safety of Air Navigation

 

Place: Linköping University, Campus Valla, House A.

Lecture room: 3C:817 (level 3).

PROGRAMME

REGISTRATION

The current state of preparedness, or how resilient an organisation is, may be identified by safety surveys and other means of safety monitoring. What the company does with the findings will determine many aspects of its future.

Inspired by Team Resource Management and Crew Resource Management, the course will present the programme ORM – Organisational Resource Management (or ORMA - Organisational Resource Management in Aviation). ORM is a means to enlarge the positive footprint of an organisation’s safety culture by involving the persons who know best what goes on in the company – the people working there. The aim of ORM is to influence the shape of the safety culture footprints in organisations where safety culture and resilience improvements are a constant focus and need to be further developed. Hence, ORM consists of a set of facilitated TRM-like sessions to be run across the entire organisation.

The idea progressed from CRM on the flight deck and the TRM experience and lessons learnt in control rooms to develop a concept are able to address the communication and coordination dynamics across the entire organisation, among other safety culture aspects.

Independent experts can provide you with an assessment of your current state of preparedness, benchmarking your organisation against regulatory requirements, right up to recognised best practice guidelines. ORM aims at enabling the drivers of the change – your staff, to give an insight into the gap analysis that will show you where your organisation – including the staff - is meeting or exceeding its obligations and where it falls short. Furthermore the programme enables exchange of knowledge, pragmatic advice and recommendations on how to make the improvements, either to bring the organisation up to acceptable levels, or beyond.

In the course, cases from aviation and healthcare will be elaborated.


 

 

 

 

 

HFN-kurs

Resilience Engineering: why, what and how and the art of connecting theory to practice

26-27 januari 2016

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare/Lecturer: Dr. Ivonne A. Herrera. Senior Scientist at SINTEF, Trondheim, Norge


 

Plats: Linköpings universitet,
Campus Valla,
Hus C
Föreläsningssal: U10

Om kursen/about the course

Program

Anmälan/subscription

 

 

Senast uppdaterat: 2015-10-28

 

 

CRM-seminarium

3-4 november 2015 (OBS nytt datum)

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige

Föreläsare:
Gunnar Steinhardt, Luxair.
Björn Persson, Flygvapnets Flygskola, Malmen.
Hannes Krey, German Naval Medical Institute.
Anne-Christine Persson, Clinicum, Universitetssjukhuset, Linköping.
Johan Bergström, Lunds Tekniska Högskola.
Moderator: Clemens Weikert, Lunds universitet.

 

Plats: Linköpings universitet,
Campus Valla,
Hus D,
Föreläsningssal: D32

Program

Anmälan

 

 

 

CRM-seminarium

22-23 oktober 2014, Linköping

 

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
22-23 oktober 2014

Föreläsare:

 

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla

Hus C,
Föreläsningssal dag 1 Föreläsningssal T15 dag 2

OBSERVERA ATT FÖRELÄSNINGSSALARNA
ÄR ÄNDRADE


 

Program

Information om CRM-seminarium uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterat: 2021-08-23

 

HFN-kurs

HFE i utvecklingsprocessen

9-10 september 2014, Linköping

 

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
9-10 sepember 2014

Föreläsare:
Lars-Ola Bligård samt Eva Salomonsson,
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

 

Plats: Linköpings universitet, Hus C, Föreläsningssal U1

Antal deltagare är begränsat till 25 st

Program

Vi kan ej ta emot fler anmälningar då kursen är fullbelagd

HFE i utvecklingsprocessen

KURSBESKRIVNNG
Effektiv, säker och tillfredsställande användning är målet för de artefakter som vi producerar. Vare sig det handlar om en produkt (t ex en bil) eller en del av en anläggning (t ex ett kontrollrum) så är utvecklingsprocessen vägen för att nå dit. Human Factors Engineering (HFE) innebär att utforma och konstruera maskiner som är anpassade efter människans förmågor och begräsningar, och som samtidigt är både ändamålsenliga och effektiva. Fokus ligger på hur kunskap om människan införlivas i det ingenjörsmässiga skapandet.

Kursen syfte är att ge kunskap om den roll HFE spelar i utvecklingsprocessen ur ett systemperspektiv, samt ge förslag på metoder som kan användas som verktyg för att utföra HFE-arbetet. Kursen ska ge en överblick över hela utvecklingsprocessen – dess faser och ingående komponenter, samt ge en förståelse för hur HFE-arbete kan passas in i detta. Med faser och komponenter menas till exempel kravsättning, upphandling, design samt verifiering och validering. Kursen ska även ge handgripliga förslag på metoder som kan användas i olika faser och för olika syften.

OBS Kursen kommer inte att gå in på hur användargränssnitt etc i detalj ska utformas.

Kurslängd: 2 dagar
Max antal deltagare: 25

TÄNKT MÅLGRUPP
Personer som arbetar med att nyutveckla eller modernisera människa-maskinsystem och som vill få en helhetssyn på utvecklingsprocessen och hur HFE kan användas i den. Kursen är anpassad för personer som har kunskap inom ergonomi och human factors men inte fördjupad förståelse för hur detta integreras i utvecklingsprocessen.

PRELIMINÄRT KURSUPPLÄGG (RESERVATION FÖR EV ÄNDRINGAR)
Kursupplägget är föreläsningar i helgrupp som varvas med övningar i smågrupper. Alla grupparbeten görs i samma smågrupp under båda kursdagarna.

KURSLEDARE
Lars-Ola Bligård
Lars-Ola har under tolv år arbetat som forskare och lärare på Chalmers inom Human Factors och Ergonomi med fokus på metoder för att utforma och utvärdera produkter och tekniska system. Lars-Ola har i forskningen samarbetat med många olika branscher och företag, främst inom medicinsk teknik, fordon och processindustri.

Eva Salomonsson
Eva har nio års erfarenhet från Vattenfall med att utforma kontrollrum från ett Human Factors-perspektiv, mestadels inom kärnkraft. Hon är också sedan två år doktorand i människa-maskinsystem på Chalmers tekniska högskola; hennes forskning handlar om metoder för att utvärdera kontrollrumsfunktionen med avseende på säker drift.

Senast uppdaterat: 2014-06-23

 

HFN-kurs

Safety differently - a new era for human factors and

just organizational cultures

Lecturer: Professor Sidney Dekker , Griffith University, Brisbane, Australia

7-8 January 2014, Linköping

 

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
7-8 January 2014

Föreläsare: Professor Sidney Dekker, Griffith University. Brisbane, Australia.

Språk:
Föreläsningar på engelska.
Diskussioner sker på svenska.

 

Plats: Linköpings universitet

Hus B
Konferensrum BL32, Nobelsalen

Program

Anmälan

Day 1: Safety differently: Human factors for a new era. 
From seeing people as a problem to control, let's see them as a resource to harness; from intervening at the level of individual behavior, let's see how we can create conditions of possibility for success in the context surrounding their work; and from seeing safety as an absence of negatives, let's explore ideas in resilience thinking for seeing safety as a presence of positive capacities.

Dag 2: Just culture: Making accountability and safety work in each other's favor
There is no line between culpable and acceptable behavior: there are only the people who draw it. Instead of categorizing people's behavior, let's develop a new just culture algorithm that helps us ask not who is responsible, but what is responsible, that explores restorative rather than retributive justice, that employs forward-looking rather than backward-looking accountability, and that takes second victims seriously.

Open lecture 7 januari kl 17-18: Safety: A bureaucratic accountability up, or an ethical responsibility down?When it comes to safety, we have become ever better at measuring, counting, tabulating and monitoring. But does what we can count actually count? In complex systems, the predictive value of minor incidents is quite small (except for other minor incidents) and yet much of industry is obsessed with achieving low numbers of minor negative events. We sing ourselves a lullaby that we have a great safety culture because we can show a trend toward “zero.”
Is there still future in the ideas that safety is the absence of negative events? That safety interventions need to target the behavior of individual people so that they comply with what others think is the best method to work? That people are essentially a problem to control? In that case, safety is mostly a bureaucratic accountability up, where we endeavor to look good to those who hold us accountable for safety performance—our regulator, boss, insurer, owner, client, industry peer, contractor.
Yet the next day, we might blow up the plant after all. Or the mine, or the platform, or kill the patient.
What if, instead, we imagine a future in which people are not a problem to control, but our most essential resource to harness? In which safety is not the absence of negatives, but the presence of our people’s positive capacities, capabilities and competencies to make things go right—despite the rules, despite the organization, technological glitches, resource constraints and multiple goal conflicts. Where safety interventions target the context surrounding people’s work, rather than boiling down to telling everybody else to try a little harder.
In that future, safety can once again become an ethical responsibility down, a responsibility for those who do our dangerous and dirty work—and whose budget ultimately carries the human cost of our failures.
Perhaps that is the ethical responsibility that we owe our people, our communities, and ourselves.

 

Senast uppdaterat: 18 november 2013

 

 

HFN-konferens
Människa-teknik-organisation i säkerhetskritiska verksamheter

20-21 november 2013, Linköping

 

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
20-21 november 2013

Key-note-speaker: Brandingenjör Anders Bergqvist, VD i Brandskyddsföreningen i Sverige

 

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Hus C, ingång 18, föreläsningssal U1

Program

Anmälan

Flyers

 

 

CRM-seminarium

23-24 oktober 2013, Linköping

 

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
23-24 oktober 2013

Föreläsare: Se program

 

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Hus C, ingång 18 eller 19, föreläsningssal U1

Program

Anmäl dig här

Transportstyrelsen presenterar aktuell status i arbetet med nytt regelförslag gällande CRM i EASA-OPS, frågeställningar kring CRM-instruktörsauktorisation och resultat från en enkätundersökning om CRM-utbildning. Programmet kommer vidare att omfatta presentationer om Fatigue Risk Management ur CRM-perspektiv, simulatorbaserad team-träning i intensivvården, BRM/CRM kursutveckling för sjöfarten (lots och trafikledning) samt Safety Management Systems. Om möjligt ska vi försöka lyfta fram frågor kring CRM-utbildning i praktiken inom olika domäner.

Senast uppdaterat: 2013-10-07

 

Resilience Engineering - from Safety-I to Safety-II
26-27 February
2013

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
26-27 February 2013

Lecturer:
Professor Erik Hollnagel

 

The course will be held in Swedish

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Hus "Galaxen", föreläsningssal G32

Program

Short curriculum
Erik Hollnagel is Chief Consultant at the Center for Quality, Region of Southern Denmark, Professor at the University of Southern Denmark (DK), Industrial Safety chair at MINES ParisTech (F), and Professor Emeritus at the University of Linköping (S). He has worked at universities, research centres, and industries in Denmark, England, Norway, Sweden and France and struggled with problems from many domains including nuclear power generation, aerospace and aviation, software engineering, land-based traffic, and healthcare. His professional interests include resilience engineering, industrial safety, patient safety, accident investigation, and understanding large-scale socio-technical systems. He has published widely and is the author/editor of 19 books, including four books on resilience engineering, as well as a large number of papers and book chapters. The latest titles, from Ashgate, are “FRAM – the Functional Resonance Analysis Method,” “Governance and control of financial systems,” “Resilience engineering in practice: A guidebook” and “The ETTO Principle: Why things that go right, sometimes go wrong.”

2012

HFN-CRM-seminarium, 18-19 okt 2012

(uppdateras fortlöpande)

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
18-19 oktober 2012

Föreläsare:
Flyginspektör Magnus Lundin, Transportstyrelsen

Principal Consultant Jens Rolfsen, Det Norske Veritas AS

Magnus R Larsson, Inst för psykologi, Lund universitet

Anmälan och registering

Hus C
Föreläsningssal U1
Campus Valla

Program
   

Transportstyrelsen presenterar dels resultat från arbete med framtagande av CRM-instruktörsauktorisationer och dels kommande regler (EASA-OPS) gällande CRM. Vi hoppas också få ett bidrag från ett bolag från ett land som sedan en tid har haft myndighetskrav på auktoriserade CRM-instruktörer. Om möjligt ska vi försöka lyfta fram frågor kring pedagogik/didaktik, instruktörens roll och liknande. Program publiceras på hemsidan så fort det är klart.

 

Human Factors - metoder och tillämpningar, 10-11 sept

Linköpings universitet,
Linköping,
Sverige
10-11 september 2012

Docent Clemens Weikert, Lunds universitet

Tekn.Dr Rogier Woltjer, FOI

Anmälan och registering

Hus C
Föreläsningssal T15
Campus Valla

Preliminärt program
   

Kursinnehåll:

 • Risk- och uppgiftsanalys
 • Beslut, beslutsstöd och automation
 • Resilience engineering
 • Design (även gränssnitt)
 • Utvärdering

Kursen är en fördjupning men öppen för alla som har grundläggande kännedom om begreppet Human Factors.


2011

Linköping,
Sverige
24-25 november, 2011

Key note speaker: Professor Torbjörn Åkerstedt, Stockholms universitet Stressforskningsinstitutet) och Karolinska Institutet

Anmälan och registrering

Abstract och manuskript

Föreläsningssal T1
Campus Valla

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER
(uppdateras kontinuerligt)

Program

Flyers

Information in English

Förbättra säkerhet och effektivitet med Human Factors
Många organisationer står idag inför ständiga förändringar och det sker en kontinuerlig kunskapsutveckling inom såväl tekniska som beteendevetenskapliga områden. Den snabba utvecklingen ställer nya krav på människor som verkar inom komplexa säkerhetskritiska system i exempelvis processindustri, olika förarmiljöer eller hälso- och sjukvården. För att upprätthålla och förbättra såväl säkerhet som prestanda krävs att vi ständigt utvecklar och fördjupar vår kunskap kring hur människan verkar i samspelet med teknik och organisation. Temat för konferensen är därför ”Människan som operatör i säkerhetskritiska system”. Presentationer med koppling till trötthet, organisation och ledarskap, kvalitet och säkerhet samt utformning av tekniska system ur ett Human Factors-perspektiv tas gärna emot, men även andra bidrag med anknytning till temat för konferensen välkomnas. Konferensen kommer att spegla såväl tillämpat arbete som forskningsaktiviteter inom området.

Med denna konferens önskar HFN lyfta fram sitt 15-åriga arbete inom Human Factors för säkerhetskritiska verksamheter.

Keynote speaker på konferensen är professor Torbjörn Åkerstedt, Stockholms universitet (Stressforskningsinstitutet) och Karolinska Institutet, som kommer att tala om ”Trötthet och säkerhet”.

 


CRM-seminarium

Linköping,
Sverige
31 okt -
1 nov, 2011

 

Anmälan och registrering

Föreläsningssal T1


Campus Valla

Program (uppdaterat 110914)
(med reservation för eventuella ändringar)

Årets CRM-seminarium gästas av L. R. Heemstra från Emirates Airline.Under första dagens eftermiddag leder han en Workshop kring temat "Identifying Human Factors Proactively". Dag två håller han ett föredrag om "Loss of control - the human element" som kanske kan ge en del svar på frågan varför det händer att piloter flyger ett perfekt fungerande flygplan till ett haveri.
Emirates Ariline grundades 1985 och hör till de snabbast växande flygbolagen i världen. Man har f n 153 flygplan och flyger till mer än 100 destinationer i 66 länder. Räkenskapsåret 2010/2011 flög man 31,4 miljoner passagerare. Man har beställningar liggande på ytterligare 199 flygplan och är f n världens största operatör av Airbus A380 och Boeing 777.

Transportstyrelsen kommer att informera om aktuella aspekter av regelverket kring CRM, inklusive en redovisning av läget när det gäller myndighetsauktorisationen av CRM-instruktörer.

TeknDr Örjan Goteman (flygkapten i SAS) kommer att tala om effekterna av automation och Johan Bergström (doktorand vid Lunds universitets centrum för riskhantering och analys) håller föredrag om CRM och operativ resilience.

Dag två avslutas med en paneldiskussion om CRM i framtiden med deltagande av L.R. Heemstra, Emirates, Björn Persson, Flygvapnet, Magnus Lundin, Transportstyrelsen, Clemens Weikert, vetenskaplig ledare HFN. Moderator: Arne Axelsson, ordf. HFN.

Det kommer också att bli rikliga tillfällen till diskussion och frågor.

(Med reservation för eventuella ändringar)


Säkra förbättringar
Human Factors - från teknik till systemnivå

Linköping,
Sverige

Februari 8-9, 2011

Föreläsare
Pernilla Ulfvengren, KTH, Stockholm

Säkra förbättringar är ett begrepp som syftar till att fånga flera relevanta aspekter i relation till hantering av förändring, risk och prestation. För det första är det en utmaning i sig att få till stånd en förändring, för det andra finns det svårigheter med att utvärdera om förändringen blev den förbättring som planerat och framförallt bedöma om förändringen införde nya oförutsedda risker. Övergripande teman är: Prestationshantering, ”performance management”, vilket här står för dels styrning och kontroll men framförallt stöd för att uppnå önskat resultat och innebär en mix av ledarskapsfrågor, resultatmätning, indikatorer, rapportering, utvärdering, tekniska och organisatoriska hjälpmedel. Riskhantering, ”risk management”, vilket behandlar olika risknivåer från operativ verksamhet till strategiska beslut och olika sätt att hantera data och information som kan ge beslutsstöd till dessa aktiviteter samt identifiering av behov av riskreducering och förbättringar. Förändringsledning ”change management”, om hur man skapar förutsättningar och genomför ständiga förbättringar och förhoppningsvis inte ständiga förändringar. Dessa teman varvas med teori från respektive fält och med exempel på utveckling av dessa begrepp i ett integrerat ledningssystem vilket är ett resultat ur ett EU projekt som heter HILAS (Human Integration Into the Lifecycle of Aviation Systems). Även om materialet är baserat på lärdomar från flyget och säkerhet, presenteras det med ambitionen att detta ska kunna överföras, anpassas och tillämpas inom andra branscher och industrier som står inför utmaningen att vara innovativ, effektiv och dessutom med bibehållen eller ökad säkerhet. Vi uppmuntrar olika branscher att närvara. Det skulle direkt bidra till mötet att diskutera olika frågeställningar med erfarenhet av olika angreppssätt.

The course will be given in Swedish.

Administrativ information (kommer inom kort)

Program

Lokal U14

 


2010

From Safety Culture to Safety Intelligence

Linköping, Sweden

November 22-23, 2010

Barry Kirwan, EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigatio, Dr Kathryn Mearns, Aberdeen University samt Ms. Laura Fruhen, Aberdeen University

Safety culture is in fashion today in several industries including air traffic management, medical, and nuclear power where it began following the Chernobyl accident in 1986. But what really is safety culture about? Can it really be measured reliably and, more importantly, can it be changed for the better leading to improved safety? These are key questions which will be addresed by the presenters drawing from two industries in particular, air traffic management and the petrochemical industry. Typical approaches will be presented and a workshop will enable participants to take part in a mock safety culture survey, seeing how the results are derived. De-identifiied case study material will be presented from the ongoing European Safety Culture Programme (in the Air Traffic Management industry), showing how 'fuzzy' or 'soft' concepts like safety culture can lead to hard results and practical improvements in operational safety. The 'science' beneath such programmes will also be examined with new data on the validation of safety culture metrics across different national cultures. Last, the concept of safety intelligence will be introduced, applying to senior executives and chief Executives. What do CEO's really think about safety? What type of safety - or human factors - arguments find favour with CEOs, and which ones will lose your credibility really fast? Come and find out more about this new and challenging research direction.

The course will be given in English.

Administrative information and registration

Programme

Hotell Ekoxen

 


CRM-seminarium

Linköping, Sweden

November 24-25, 2010

Föreläsare
Norman MacLeod, Training Developer and CRM facilitator

Årets CRM-seminarium gästas av Norman MacLeod, Kitty Hawk Training Technologies,UK. Han kommer att ägna första dagens eftermiddag åt att diskutera vad CRM innebär i verkligheten, vad det betyder att en operatör använder CRM som ett säkerhetsverktyg. Vidare kommer han att ta upp hur CRM är länkat till SMS (Safety Management System). Han kommer också att diskutera vad en CRM-instruktör antas kunna göra, vilken träning/utbild­ning de behöver och behovet av ackreditering, standardisering och utvärdering. Detta är direkt kopplat till den pågående processen med myndighetsauktorisation av CRM-instruktörer här i Sverige.

Carl-Johan Wallin kommer att presentera erfarenheter från användningen av CRM inom sjukvården: "CRM för sjukvården: Träning i interprofessionellt samarbete med patienten i centrum".

Transportstyrelsen kommer att informera om aktuella aspekter av regelverket kring CRM, inklusive en redovisning av läget när det gäller myndighetsauktorisationen av CRM-instruktörer.

Olika operatörsperspektiv kommer att redovisas och det kommer att bli rikliga tillfällen till diskussion och frågor.

Ett detaljerat program kommer i början av oktober. Dag 1 pågår från kl 11-17 och dag 2 från kl 9-16.

Årets CRM-seminarium kommer att hållas på QualityHotel Ekoxen i Linköping

Mer information läggs ut fortlöpande

Administrativ information samt registrering

Program (uppdaterat 2010-11-14)

Hotell Ekoxen

 

Människan och komplex teknik - varför blir det rätt ibland och fel ibland?

Introduktionskurs i MTO/Human factors

Linköping, Sverige

15-16 mars 2010

Föreläsare
Docent Clemens Weikert

 

Program

OH (t o m 22 mars)


CRM-seminar

Linköping, Sweden

November 18-19, 2009

Lucio Polo
Flyginspektör, Italienska luftfartsmyndigheten

Bo Johansson, Transportstyrelsen

Jens Alfredsson, Saab Aero Systems

Karin Persson
Stockholms Universitet/Braathens Training

Non-Technical Skills

Årets CRM-seminarium har som övergripande tema Non-Technical Skills (NOTECHS). I enlighet med gällande regelverk (EU OPS 1 och JAR-OPS 3) ska besättningars CRM-färdigheter vara föremål för evaluering. NOTECHS-projektet startade 1996 då ett konsortium bildades bestående av DLR (D), IMASSA (F), NLR (NL) och University of Aberdeen (GB). I ett senare skede deltog även ett antal europeiska flygbolag.

Den föreslagna metodiken är i enlighet med ICAO Annex 6 och dess krav på evaluering av Non Technical Skills. Metodiken har validerats genom ett forskningsprojekt benämnt Joint Aviation Requirements - Translation Elaboration Legislation (JAR-TEL). Det får anses vara angeläget för samtliga som i dagsläget är aktiva och har intresse för CRM-problematiken att delta i detta seminarium. NOTECHS kommer att bli föremål för en workshop och kommer att ledas av Lucio Polo, som har synnerligen goda kunskaper i ämnet genom sitt aktiva deltagande i JAR-TEL. Lucio Polo har en bakgrund som kapten i Alitalia och arbetar idag som flyginspektör för den italienska luftfartsmyndigheten. NOTECHS-delen av seminariet har följande delmoment:

 • From NOTECHS study to the assessment of NTS

 • JARTEL study and the validation of NOTECHS as one of NTS behavioral markers system

 • NTS assessment in practice

 • "A game to be played by professional examiners"

 • What are your answers to some popular questions about NTS assessment?

 • NTS Methodology

 • Authorities responsibilities and tools for NTS assessment

 • The Future regulation: NPA 17& 22 and Part FCL an OPS

 • Final questions and closing

Ytterligare moment som kommer att ingå i seminariet är bland annat "Situational awareness" i grupper som presenteras av Jens Alfredson från Saab Aero Systems samt ett inslag om Naturalistic Decision Making. Vi ser fram mot ett par mycket intressanta dagar. Detaljerat program kommer.

samt

Vuxen pedagogik/didaktik
Vad säger forskningen om vuxnas lärande? Hur kan vi som utbildare främja lärandet på våra kurser? Exempel på pedagogiska metoder för CRM - kurser och annan utbildning inom flygbranschen. Föreläsare Karin Persson
Stockholms Universitet/Braathens Training.

(Med reservation för eventuella ändringar)

Seminariet arrangeras i samarbete med Transportstyrelsen och Lunds universitet

 

Administrative information and registration

Program

 

HFES - Conference

Linköping, Sweden

October 14-16, 2009

 

Lecturers will be announced soon

The Swedish Network for Human Factors (HFN) and The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), are hosting the annual HFES Europe Chapter Conference. It will be held at Linköping university.

Call for abstract

More information will be announced continously

 

 

 

CRM-seminar

2008
November 18-19

Bo Johansson, Luftfartsstyrelsen
Eric Wahren, Lunds universitet
Åsa Ek, Lunds universitet
Stefan Jern, Lunds universitet
Ingrid, Anderzen, Uppsala universitet
Carl-Johan Wallin, Karolinska universitetssjukhuset

 

This year the CRM seminar is arranged by HFN in cooperation with the Swedish CAA (Luftfartsstyrelsen) and the University of Lund will focus on

 • Nyheter från Luftfartsstyrelsen
 • I huvudet på en CRM-instruktör
 • Säkerhetskultur - är det mätbart?
 • Grupper och gruppdynamik
 • Vardagsstress. Hur påverkar vardagsstress min arbetssituation
 • Projekt att införa CRM i hälso- och sjukvården

 

CRM-seminar

2007
April 17-18

Bo Johansson , Swedish CAA
Clemens Weikert, Lund University
Nicklas Dahlström, Lund University
Örjan Goteman, Lund University
Magnus Bodegård, Aeromedical Examiner
Norman Macleod, Kitty Hawk Training Technology

 

This year the CRM seminar is arranged by HFN in cooperation with the Swedish CAA (Luftfartsstyrelsen) and the University of Lund will focus on

 • CRM Trainers - New requirements on its way
 • EU-OPS vs JAR and JAA
 • Stress, and its impact on safety
 • Threat and Errror Management. The TEM concept is strongly sponsored by ICAO and shall be incorporated in all pilot training, whether the purpose of the training is linked to the issue of a licence, rating or proficiency checks (LPC/OPC).

This seminar is designed for active CRM Trainers and wannabees even though anyone who is interested in CRM issues as a safety tool is welcome to participate.

The entire seminar will be held in English.

 

2006
April 5 - 7

Human factors and economics aspects on safety Linköping, Sweden  

 

Sidansvarig: Lena Sundling

2021-08-23 11:52


Network members
Chalmers University of Technology, Design and Human Factors
KTH, Royal Institute of Technology
LFV
Linköping Institute of Technology, Department of Computer and Information Science (IDA)
Linköping Institute of Technology, Logistics and Quality Management (LOGQ)
Linköping Institute of Technology, Media and Information Technology (MIT)
Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy
Lund University
Lund University/TFHS
MTO Safety
Saab Aeronautics
Swedish Maritime Administration
Swedish Armed Forces
Swedish Defence Materiel Administration
Swedish Radiation Safety Authority
Swedish Transport Agency
Trafikverket
Uppsala University, Department of Information Technology