Lena
  internal    

Home
This is HFN
HFN-information (double-sided print)
HFN Publications/Other publications
Courses/Conferences/Seminars/Workshops
Staff
Contact information

Internal
(password required)

Administrativ information

Datum för CRM-seminarium 10-11 december 2019.

Plats: Flygvapnets flygskola, Malmen, Linköping (adress samt information om föreläsningssal kommer senare).

Registrering av deltagare och eventuell utdelning av material sker utanför föreläsningssalen mellan klockan 10:00-10:30 dag 1 samtidigt som vi serverar kaffe/te och smörgås.

Sista dag för anmälan: 27 november 2019.

Avgift HFN-medlem: 3000:- exkl moms för medlemmar som anmäler deltagare utöver de reserverade gratisplats
erna.
Avgift för icke HFN-medlemmar: 4500:- exkl moms.

I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 2000 SEK om avbokning sker efter den 28 november 2019.

Fakturering sker efter seminariet.

Hotell och resor: Bokning av hotell samt resor ombesörjs av deltagaren.
En förteckning över hotell finner du nedan.

Kontakt: För administrativa frågor v.g. kontakta Lena Sundling, (lena.sundling@liu.se) telefon: 013-281106.

Förfrågan om avgiftsfria platser för HFN:s medlemmar sker till:
Chalmers Tekniska Högskola: Anna-Lisa Osvalder
Entry Point North: Andreas Fredriksson
LFV: Billy Josefsson
Linköpings Tekniska Högskola, avdelningen för Kvalitetsutveckling: Martina Berglund
Linköpings Tekniska Högskola, avdelningen för Medie- och Informationsteknik - MIT: Jonas Lundberg
Linnéuniversitetet: Gesa Praetorius
Lunds universitet: Jonas Borell
Lunds universitet, TFHS, Michael Johansson
MTO Säkerhet AB: Lena Kecklund
Kungliga Tekniska Högskolan: Pernilla Ulfvengren
Saab Aeronautics: Jens Alfredson
Försvarsmakten: Jenny Teurnell
FMV: Christina Aldrin
Strålsäkerhetsmyndigheten: Anne Edland
Uppsala universitet: Anders Arweström Jansson
Trafikverket: Ewa Gustafsson
Transportstyrelsen: Anders Nyberg

Nedan följer en förteckning över hotell i Linköping
Quality Hotel Ekoxen - 013-25 26 00
Clarion Collection Hotel - 013-13 02 00
Best Western Hotel i Linköping - 013-12 90 00
Hotell Du Nord - 013-12 98 95
Linköpings Vandrarhem och Hotell - 013-35 90 00
Radisson SAS - Radisson SAS
Scandic Linköping City - 013-495 54 00
Scandic Linköping Väst - 013-495 50 00
Scandic Frimurarehotellet - 013-495 30 00
Stångå Hotell - 013-31 12 75
Valla Folkhögskola - Valla Folkhögskola


Kursanmälan till Linköpings Tekniska Högskola, Lena Sundling, IEI/Hållf/HFN 581 83 Linköping

Härmed anmäler jag mig till CRM-seminarium 10-11 december 2019

Bekräftelse på anmälan kommer upp direkt efter det att du anmält dig. OBSERVERA ATT DET ÄR DEN ENDA BEKRÄFTELSE DU FÅR.

 

Namn

Företag

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-mail

Personnummer (krävs för inpassering)

Allergier

 Uppdaterat 2019-07-08 13:02


Network members
Chalmers University of Technology
Entry Point North
LFV
Linköping Institute of Technology, Quality Technology and Management division
Linköping Institute of Technology, Media and Information Technology (MIT)
Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy
Lund University
Lund University/TFHS
MTO Safety
Royal Institute of Technology
Saab Aeronautics
Swedish Armed Forces
Swedish Defence Materiel Administration
Swedish Radiation Safety Authority
Swedish Transport Agency
Trafikverket
Uppsala University, Department of Information Technology