internal    

Home
This is HFN
HFN-information (double-sided print)
HFN Publications/Other publications
Courses/Conferences/Seminars/Workshops
Staff
Contact information

Internal
(password required)

Administrativ information

Datum/Date: 26-27 januari 2016.

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla. Hus C. Föreläsningssal U10.
Place: Linköping university, Campus Valla. House C. Lecuture room U10.

Registrering av deltagare och eventuell utdelning av material sker utanför föreläsningssalen mellan klockan 10:00-10:30 dag 1 samtidigt som vi serverar kaffe/te och smörgås.
Registration of participants and distribution of course material (if any) will take place outside the lucture room at 10:00-10:30 day 1. At the same time we will serve morning coffee.

Sista dag för anmälan: 18 januari 2016.
Final day for registration: 18 January 2016.

Avgift HFN-medlem: 3500:- exkl moms för medlemmar som anmäler deltagare utöver de reserverade gratisplatserna.

Avgift för icke HFN-medlemmar: 4900 SEK exkl moms.
Course fee non HFN-members:
4900 SEK excl VAT.

I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.
Lunch, morning- and afternoon coffee/tea are included in the coure fee.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 2000 SEK om avbokning sker efter sista dagen för anmälan.
We reserve the right to charge a cancellation fee of 2000 SEK if you cancel your participation after the final day for registration

Fakturering sker efter kursen.
You will receive an invoice after the course.

Hotell och resor: Bokning av hotell samt resor ombesörjs av deltagaren.
En förteckning över hotell finner du nedan.
Hotel suggestions: see below.

Kontakt: För administrativa frågor v.g. kontakta Lena Sundling, (lena.sundling@liu.se) telefon: 013-281106.
Contact: Administrative matters please contact Lena Sundling (lena.sundling@liu.se) phone +46 13 281106

Förfrågan om avgiftsfria platser för HFN:s medlemmar sker till:
Inquiry about
course-free fee should be sent to:
Chalmers Tekniska Högskola: Anna-Lisa Osvalder
Entry Point North: Anne-Mette Petri
Forsmarks kraftgrupp AB: Anna Tullberg
HRG Human Factors & Risk Management: Per Christoffersson
LFV: Billy Josefsson
Lloyd´s Register Consulting: Dina Burkolter
Linköpings Tekniska Högskola, avdelningen för Kvalitetsutveckling: Martina Berglund
Linköpings Tekniska Högskola, avdelningen för Medie- och Informationsteknik - MIT: Jonas Lundberg
Lunds universitet: Clemens Weikert
MAGU Surface Finishing Consulting AB: Stefan Bäcklin
MTO Säkerhet AB: Lena Kecklund
OKG AB: Joel Johansson
Kungliga Tekniska Högskolan: Lena Mårtensson
Saab Aeronautics: Jens Alfredson
Saab Electronic Defence Systems: Hans Brandtberg
Försvarsmakten: Jenny Teurnell
FMV: Christina Aldrin
Strålsäkerhetsmyndigheten: Anne Edland
Transportstyrelsen: Anders Nyberg

Nedan följer en förteckning över hotell i Linköping

Quality Hotel Ekoxen - 013-25 26 00
First Hotel Linköping - 013-13 02 00
Best Western Hotel i Linköping - 013-12 90 00
Hotell Du Nord - 013-12 98 95
Linköpings Vandrarhem och Hotell - 013-35 90 00
Radisson SAS - Radisson SAS
Scandic Linköping City - 013-495 54 00
Scandic Linköping Väst - 013-495 50 00
Scandic Frimurarehotellet - 013-495 30 00
Stångå Hotell - 013-31 12 75
Valla Folkhögskola - Valla Folkhögskola


Kursanmälan/courseregistration till Linköpings Tekniska Högskola, Lena Sundling, IEI/Hållf/HFN 581 83 Linköping

Bekräftelse på anmälan kommer upp direkt efter det att du anmält dig. OBSERVERA ATT DET ÄR DEN ENDA BEKRÄFTELSE DU FÅR.

You will receive a confirmation as soon as you have sent the registration form.

 

Namn/Name

Företag/Company

Fakturaadress

Avgiftsfri medverkan/No fee

Ja/Yes

Postnummer/Postal address

Ort/Town

Telefonnummer/Phone number

E-mail

Glutenallergiker/Allgergic to Gluten

Ja/Yes         Nej/No

Laoktosintolerant /Allergic to lactose 

Ja/Yes         Nej /No

 
Network members
Chalmers University of Technology, Design and Human Factors
KTH, Royal Institute of Technology
LFV
Linköping Institute of Technology, Department of Computer and Information Science (IDA)
Linköping Institute of Technology, Logistics and Quality Management (LOGQ)
Linköping Institute of Technology, Media and Information Technology (MIT)
Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy
Lund University
Lund University/TFHS
MTO Safety
Saab Aeronautics
Swedish Maritime Administration
Swedish Armed Forces
Swedish Defence Materiel Administration
Swedish Radiation Safety Authority
Swedish Transport Agency
Trafikverket
Uppsala University, Department of Information Technology