internal    

Home
This is HFN
HFN-information (double-sided print)
HFN Publications/Other publications
Courses/Conferences/Seminars/Workshops
Staff
Contact information

Internal
(password required)

Administrativ information

Administrativ information

Datum för konferensen är 24-25 november.

Plats: Linköpings universitet, hus C, ingång 20, rum T1

Program: Ett fullständigt program e-postas till deltagarna före konferensen samt publiceras på HFNs hemsida.

Anmälan och registrering: Se längre ner på sidan. Sista dag för anmälan samt betalning är den 17 oktober. För anmälningar efter detta datum tillkommer en avgift om 500:- exkl moms.

Registrering av deltagare och eventuell utdelning av material sker utanför föreläsningssalen den 24 november mellan klockan 09:00-10:00 samtidigt som vi serverar kaffe och smörgås.

Konferensavgift för HFN-medlemmar: Avgiftsfritt för visst antal deltagare per medlemsorganisation, exklusive konferensmiddag. För varje ytterligare deltagare är avgiften 3000:-  exkl moms utöver de reserverade gratisplatserna.

Konferensavgift för icke HFN-medlemmar: 4500:- exkl moms.

I konferensavgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Konferensmiddag inklusive guidning äger rum på Flygvapenmuseum i Linköping. Konferensmiddag inkl vatten/lättöl + 2 glas vin: 290 :- exklusive moms.

Betalning: Betalning sker till bankgiro 5050-0016, ange 1472/HFN-konferens samt ditt namn.

Hotell och resor: Bokning av hotell samt resor ombesörjs av deltagarna. Ett antal rum är reserverade på Scandic Frimurarehotellet, uppge bokningsnummer LIN231111 för ett lägre pris.
En förteckning över fler hotell i Linköping finns på HFNs hemsida, se nedan.

Kontakt: För administrativa frågor v.g. kontakta Lena Sundling, (lena.sundling@liu.se) telefon: 013-281106.

Förfrågan om avgiftsfria platser för HFN:s medlemmar sker till:
Blekinge Tekniska Högskola: Bo Schenkman
Chalmers Tekniska Högskola: Anna-Lisa Osvalder
Entry Point North: Kerstin Sjöbäck
LFV: Billy Josefsson
Linköpings Tekniska Högskola: Martina Berglund
Lunds universitet: Clemens Weikert
MTO Säkerhet AB: Lena Kecklund
Kungliga Tekniska Högskolan: Lena Mårtensson
Saab Aeronautics: Jens Alfredson
Saab Electronic Defence Systems: Hans Brandtberg
Försvarsmakten: Christer Ohlsson
FMV: Christina Aldrin
Strålsäkerhetsmyndigheten: Anne Edland
Transportstyrelsen: Anders Nyberg

Nedan följer en förteckning över hotell i Linköping


Kursanmälan Till Linköpings Tekniska Högskola, Lena Sundling, IEI/Hållf/HFN 581 83 Linköping. FAX 013-28 11 01.

Härmed anmäler jag mig till HFN-konferensen 24-25 november 2011

Bekräftelse på anmälan kommer upp direkt efter det att du anmält dig. OBSERVERA ATT DET ÄR DEN ENDA BEKRÄFTELSE DU FÅR

 

Namn

Företag

Postadress

Land

Telefonnummer

E-mail

Deltar i middag

Ja         Nej

Jag önskar vegetarisk kost   

Ja         Nej

 
Network members
Chalmers University of Technology, Design and Human Factors
KTH, Royal Institute of Technology
LFV
Linköping Institute of Technology, Department of Computer and Information Science (IDA)
Linköping Institute of Technology, Logistics and Quality Management (LOGQ)
Linköping Institute of Technology, Media and Information Technology (MIT)
Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy
Lund University
Lund University/TFHS
MTO Safety
Saab Aeronautics
Swedish Maritime Administration
Swedish Armed Forces
Swedish Defence Materiel Administration
Swedish Radiation Safety Authority
Swedish Transport Agency
Trafikverket
Uppsala University, Department of Information Technology