internal    

Home
This is HFN
HFN-information (double-sided print)
HFN Publications/Other publications
Courses/Conferences/Seminars/Workshops
Staff
Contact information

Internal
(password required)

Publications

 

Other publications
Lars-Ola Bligård, Chalmers tekniska högskola, har författat en bok kallad "Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv". Det är en handbok som konkret och detaljerat beskriver arbetet med human factors & ergonomi under produktutvecklingsprocessen. Boken bygger på 10 års erfarenhet av medverkan i och handledning av utvecklingsprojekt i industri och akademi, och är skriven för att vara direkt tillämpbar inom industrin. Boken är nedladdningsbar http://www.hfe-gruppen.biz/forum/viewtopic.php?f=16&t=230

 


Network members
Chalmers University of Technology, Design and Human Factors
KTH, Royal Institute of Technology
LFV
Linköping Institute of Technology, Department of Computer and Information Science (IDA)
Linköping Institute of Technology, Logistics and Quality Management (LOGQ)
Linköping Institute of Technology, Media and Information Technology (MIT)
Linnaeus University, Kalmar Maritime Academy
Lund University
Lund University/TFHS
MTO Safety
Saab Aeronautics
Swedish Maritime Administration
Swedish Armed Forces
Swedish Defence Materiel Administration
Swedish Radiation Safety Authority
Swedish Transport Agency
Trafikverket
Uppsala University, Department of Information Technology